Miten Noux Notetaker toimii?
Kutsu Noux Notetaker kokoukseesi, ja automaatio huolehtii lopusta.
Noux Notetaker - 1

Kutsu Noux Notetaker etäkokoukseen. Kerro kokouksen alussa asiakkaalle, että mukaankutsuttu Noux Notetaker tekee yhteenvedon keskustelusta teille molemmille.

Noux Notetaker - 2

Noux Notetaker muuntaa kokouksen puheenvuorot automaattisesti tekstiksi ja muodostaa koko keskustelun kattavan transkriptin ja tekoälyn tuottaman tiivistelmän.

Noux Notetaker - 3

Kokouksen jälkeen tiivistelmä on heti valmis tarkastettavaksi ja jaettavaksi myyntihuoneen kautta asiakkaallesi.

Noux Notetaker - 4

Kun Noux on integroitu CRM-järjestelmään, tallentuu tapaamisen yhteenveto myös sinne automaattisesti.

Avainominaisuudet
Automatic Transcript and SummaryAutomaattinen transkripti ja tiivistelmä
Säästä aikaa antamalla tekoälyn ja automaation dokumentoida kokouksesi
Automatic Transcript and Summary

Saat automaattisesti transkriptin eli keskustelun sanasta sanaan kirjattuna, mikä varmistaa tarkan ja kattavan tiedon tallentamisen ja siihen palaamisen. Noux Notetaker tunnistaa automaattisesti myös puhutun kielen. Transkiptistä näkee vuorosanojen kestot ja ne lausuneet henkilöt. Transkriptissä on lisäksi edistyksellinen hakutoiminto, joka auttaa myyntihankkeen kannalta kiinnostavaan tietoon palaamista.

 

Tekoäly tiivistää keskustelun pääkohdat ja kirjaa sovitut asiat. Saat lisäksi muistioon listan tapaamisen osallistujista, tapaamisen ajankohdasta ja kestosta.

Pidä huomio asiakkaassasi - älä muistiinpanojen tekemisessä.
Täydellisen transkriptin ansiosta pieninkään yksityiskohta ei jää tallentamatta.
Lähetä yhteenveto asiakkaallesi tarkistettavaksi heti kokouksen jälkeen.
Automatic Transcript and Summary
Dynamic Conversation InsightsTapaamisen dynamiikkadata
Kehity neuvottelijana Noux Notetakerin avulla
Dynamic conversation insights

Puheen ja kuuntelun suhde auttaa tunnistamaan keskustelun dynamiikan ja osallistujien aktiivisuuden tason. Tarkasteltavissa on myös puheenvuorojen ajoittuminen eri tapaamisen vaiheisiin. Puhenopeuden statistiikka kertoo, kuinka nopeasti kukin osallistuja puhuu. Tämä tarjoaa erinomaisen datan esimerkiksi myyjälle, joka pyrkii tietoisesti rauhoittamaan puhenopeuttaan.

 

Vuorosanojen vaihtelun dynamiikka paljastaa keskustelun virtauksen: kuinka usein puheenvuoro vaihtuu osallistujien kesken? Onko palaveri luonteeltaan keskusteleva vai esityksiin pohjautuva?

Puheen ja kuuntelun suhde (Talk-to-listen ratio)
Puhenopeus
Vuorosanojen vaihtelun dynamiikka (Speaking Turns per Minute)
Dynamic conversation insights
IntegrationsTukee suosituimpia etätapaamissovelluksia
Toimii suosituissa etätapaamis-sovelluksissa ja integroituu CRM:si kanssa
CRM and meeting app synchronization

Oletko kyllästynyt manuaalisiin CRM-päivityksiin? Sen lisäksi, että Noux Notetakerin muodostama kokoustranskripti on heti saatavilla itse Noux-myyntihuoneessasi, se siirtyy automaattisesti myös CRM-järjestelmääsi. Notetaker integroituu HubSpotiin, Pipedriveen ja Salesforceen.

Säästä aikaa - sinun ei tarvitse edes kirjautua CRM:ään sisään
Jaa kokouksen tiedot tiimillesi välittömästi tapaamisen jälkeen
Microsoft Teams, Google Meet ja Zoom
HubSpot, Pipedrive ja Salesforce
CRM and meeting app synchronization
Arrow large

Oletko valmiina
uuden aikakauden etäkokouksiin?