8 joulu 2023

Noux Notetaker – Nopein tapa tehdä ja jakaa kokousmuistiinpanot

Mitä pitäisit, jos asiakastapaamisesi muistiinpanot ja niiden laadukas yhteenveto syntyisi automaattisesti, olisi heti tapaamisen jälkeen jaettavissa asiakkaalle myyntihuoneeseen sekä löytyisi heti CRM-järjestelmästä?
Esa-Matti Karine
Takaisin

Miksi Noux Notetakeria tarvitaan?

B2B myyjän ja asiakkaan tapaaminen on usein jännitteinen tilanne, jossa myyjä pyrkii luomaan hyvän vuorovaikutuksen aikaan ja ymmärtämään asiakkaan tilannetta, toiveita ja tavoitteita mahdollisimman hyvin. Erinomaisellakin myyjällä voi olla vaikeuksia keskittyä sekä intensiiviseen vuorovaikutukseen että selkeiden muistiinpanojen tekemiseen yhtäaikaisesti.

Puutteelliset muistiinpanot aiheuttavat monia haasteita.

Ensinnäkin myyjiltä saattaa unohtua kriittistä tietoa, joka ei ole välittömästi ilmeistä, mikä johtaa väärinkäsityksiin ja menetettyihin mahdollisuuksiin.

Onko teidän CRM-järjestelmässä tapaamisten muistiinpanot ryhdikkäästi kirjattuna?

Jos vastasit kyllä, kuuluu myyntitiimisi pieneen vähemmistään B2B kentällä. Myyjät laiminlyövät usein CRM-järjestelmien päivittämisen, mikä johtaa epätäydellisiin tai vanhentuneisiin tietoihin, jotka voivat johtaa tilaisuuksien menettämiseen tai menetettyihin sopimuksiin. Myyjä unohtaa helposti tärkeitäkin osia keskustelusta. Lisäksi myyjän vaihtuminen tai uuden myyjän mukaan tuleminen kesken myyntiprosessin on vaikeaa, kun aiemmasta keskusteluhistoriasta ei ole hyvää dokumentointia saatavilla.

Osa myyjistä saa tehtyä hyvät muistiinpanot, mutta niiden tiivistäminen ja kirjaaminen CRM-järjestelmään vie paljon arvokasta aikaa myyjältä.

Miten Noux Notetaker  toimii?

Tiivistettynä Noux Notetaker toimii niin, että kutsut Notetakerin mukaan etäpalaveriin, saat tapaamisen jälkeen transkriptin keskustelusta, tekoälyn tuottaman tiivistelmän, jonka voit jakaa asiakkaalle myyntihuoneen kautta ja joka tallentuu CRM-järjestelmään. Lisäksi saat tapaamisen dynamiikasta arvokasta tietoa kehitystyötä varten.

1. Kutsu Notetaker mukaan tapaamiseen

Voit kutsua Notetakerin etätapaamiseen mukaan jo ennen tapaamista tai tapaamisen aikana. Notetaker tukee tällä hetkellä Microsoft Teams ja Google Meets tapaamisia.

2. Varmista asiakkaalta, että automaattiset tapaamismuistiinpanot sopii

Varmista palaverin alussa asiakkaalta lupa, että tapaamisesta tehdään automaattinen muistio. Voit sanoa asiakkaalle esimerkiksi näin: ”Sopiiko, että palaverista tehdään automaatiset muistiinpanot? Voin jakaa myös sinulle tiivistelmän tapaamisen jälkeen”

3. Noux Notetaker osallistuu palaveriin ja kirjaa keskustelun ylös

Noux Notetaker tunnistaa automaattisesti kaikki tapaamiseen osallistuvat, tapaamisen aloitus- ja lopetusajan sekä kirjaa keskustelun kokonaisuudessaan ylös tunnistaen puhutun kielen

4. Palaverin päätyttyä tekoäly viimeistelee tiivistelmän keskustelusta

Kun palaveri päättyy, tekee tekoäly palaverin tekstin pohjalta tiivistelmän. Tiivistelmä koostuu perustietojen osiosta, yhteenvedosta, sovituista seuraavista toimenpiteistä. Lisäksi saatavilla on koko keskustelu tekstimuodossa.

5. Tiivistelmää voi muokata

Tiivistelmä on muokattavissa ja siihen voi lisätä omia huomioita tai korjauksia

6. Tiivistelmä on jaettavissa asiakkaalle

Tiivistelmä linkittyy myyntihuoneeseen, josta sen voi halutessaan jakaa asiakkaalle ja jättää näkyville esimerkiksi myöhemmin ostoryhmään liittyviä henkilöitä varten.

7. Tiivistelmä menee automaattisesti CRM-järjestelmään

Kun myyntihuone on integroitu CRM-järjestelmään, saadaan tiivistelmä ja transkripti automaattisesti CRM-järjestelmään sen asiakkuuden alle, johon tapaaminen on liittynyt.

8. Tapaamisen analytiikan avulla voi kehittää vuorovaikutusta

Jokaisesta tapaamisesta syntyy aikajana, josta näkee kuka tapaamisen aikana on ollut missäkin vaiheessa äänessä. Jokaisen osallistujan puheen ja kuuntelun -suhde, puhenopeus ja pisin monologi tulee näkyville. Myyjä saa yksittäisen tapaamisen lisäksi näkyviin myös useiden tapaamisen keskiarvoja ja näkee omaa kehitystään. Jos myyjä haluaa esimerkiksi lisätä kuuntelua palavereissa, voi tätä kehitystä seurata kätevästi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Voiko Noux Notetakeria käyttää asiakkastapaamisen lisäksi esimerkiksi sisäisten tapaamisten kokousmuistiinpanojen tekemiseen?

Kyllä voi. Noux Notetakeria voi käyttää minkä tahansa etäpalaverin tapaamismuistiinpanojen ja tiivistelmän tekemiseen.

Kuinka laadukas transkripti ja tiivistelmä on eri kielillä?

Noux Notetaker on rakennettu modernimpien tekoälykomponenttien varaan, jolla varmistetaan se, että transkripti ja tiivistelmä ovat erittäin laadukkaita jopa harvinaisemmilla kielillä, kuten esimerkiksi suomen kielellä. Useat asiakkaamme ovat hämmästyneet tekstin korkeasta laadusta.

Voiko Noux Notetakeria käyttää myös livepalavereissa?

Vaikka Noux Notetaker on lähtökohtaisesti suunniteltu etäpalavereiden muistiinpanojen tuottamiseen, voidaan Notetakeria käyttää myös livepalaverin keskustelun nauhoittamiseen ja muistion tuottamiseen. Tällöin tosin joudutaan itse syöttämään tiivistelmään tapaamiseen osallistujat. Livepalaverista ei myöskään saa lisäanalytiikkaa keskustelun dynamiikasta. 

Saako tapaamisesta video- tai äänitallennetta tekstin lisäksi?

Lähtökohtaisesti Noux Notetaker ei tarjoa video- tai äänitallennetta, mutta Enterprise-paketissa ne ovat myös saatavilla.

Kuinka paljon Noux Notetaker maksaa? 

Nouxin käyttäjät saavat – paketista riippuen – tietyn määrän ilmaista käyttöaikaa Noux Notetakerille, jonka täyttyessä hinnoittelu perustuu tapaamismäärään. Ajansäästöön verraten hinta esimerkiksi tunnin tapaamiselle on hyvin matala. Ole yhteydessä niin kerromme mielellämme lisää hinnoittelustamme!

Jaa tämä kirjoitus